Vergi Müfettişleri Vakfı

Duyurular 30.07.2016


VERGİ MÜFETTİŞLERİ VAKFI KISA FİLM YARIŞMASI

 

AMAÇ

Yetenekli gençleri keşfetmek, önlerini açmak, geniş kitlelere ulaşmalarını sağlamak, görsel sanatlara ilgiyi artırmaktır.

 

KONU

Kısa film yarışmasının konusu  “Serbest”tir. Katılımcılar diledikleri konuda (Örneğin kadına şiddet, çocuk istismarı, çevre ve doğanın korunması, vergi algısı vb.) yarışmaya katılabilirler.

 

KATILIM ŞARTLARI

- Yarışmaya kısa filme ilgi duyan, bu alanda çalışma yapmış herkes katılabilir. Yarışma İÜ İletişim Fakültesi desteği ile düzenlenmektedir.

- Kurmaca, canlandırma ve deneysel türünde yapım yılı 2015 Ocak sonrası olan tüm filmler yarışmaya katılabilir.

- Yarışmaya en fazla 2 filmle katılabilir. Filmlerin dili Türkçe olmalıdır. Yabancı dildeki filmlere Türkçe alt yazı yazılmalıdır.

- Daha önce başka bir yarışmaya katılmış ve ödül almış filmler yarışmaya başvurabilir. Bu bilgiler başvuru formunda belirtilmiştir.

- Filmlerin süresi jenerik dahil en fazla 20 dakika olmalıdır. Filmler, HD formatında (mpeg, avi, divx, MOV dosya uzantılarından herhangi birine sahip) “PAL” sistemi ile kaydedilmiş olmalıdır.

- Filmin her medyada ortamında çalışabilir 3 adet kopyası DVD veya USB disk içerisinde gönderilecektir.

- Başvurulara www.vmv.org.tr internet adresinden temin edilebilecek başvuru formu eklenmelidir. Başvuru formunda belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen katılımcı herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Başvuru formunda tek kişinin bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Yarışmaya ekip halinde katılınmış olunması durumunda dahi,  şartname ve katılım formu ekip içerisinden bir kişi (ekip sözcüsü) tarafından imzalanmalıdır. Katılımcıların ekip halinde katılması halinde ödül, belgelerde imzası bulunan ekip sözcüsüne verilecektir.

- Başvuru materyallerinin posta ile gönderimi sırasında kaybolması veya hasar görmesi Vergi Müfettişleri Vakfı sorumluluğunda değildir.

- Yarışmaya katılan filmlerin senaryo, müzik, alıntı ve bunun gibi telif hakkı doğuran eserlerle ilgili kullanım izinlerinin yönetmen/yapımcı tarafından alınmış olması gerekmektedir. Telif haklarıyla ilgili doğabilecek sorunlarda maddi ve manevi tazminat/hak ve alacak talebinde bulunacak üçüncü şahıslarla hukuki uyuşmazlıklarda sorumluluk tek başına başvuru sahibine, başvuru formunda imzası bulunan kişiye (yönetmen ve/veya yapımcı) aittir. Vergi Müfettişleri Vakfı bu konuda hiçbir yükümlülüğü olmadığınıve sorumluluğu kabul etmediğini bu şartname ile beyan eder.

- Katılımcı yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Katılımcıya kopyalar iade edilmez.

- Yarışmaya katılan tüm filmlerin, filmlerden bölümlerin yalnızca ticari olmayan kültür faaliyetlerinde izleyicilere sunulması, TV’lerde gösterilmesi ve çoğaltılması yarışmacılar tarafından kabul edilmiş olacaktır.

- Yarışma jürisi ve düzenleme komitesindeki üyelerin birinci ve ikinci derecedeki yakınları yarışmaya katılamazlar.

- Filmler, ön jüriden geçtikten sonra yarışma jürisi tarafında değerlendirilecek, ilk üç dereceye giren ve mansiyon alan yarışmacılara para ödülleri verilecektir. Kesin sonuçlar ödül töreninde açıklanacaktır.

- Yarışmaya katılan eser sahipleri bu koşulları bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

- Ön seçici kurul ve jürinin yargısı kesindir.

- Yarışma düzenleme komitesi başvuru süresince jüri üyeleri, başvuru koşulları ve ödüller üzerinde haber vermeksizin değişiklik yapabilir.

 

DÜZENLEME KOMİTESİ

Düzenleme Komitesi şu isimlerden oluşmaktadır: Ayşe YEĞİN, Funda KARATAŞ, Bülent GÜNDÜZ, Arslan COŞAR, Yrd. Doç. Dr. Mesut AYTEKİN,  Yrd. Doç. Dr. Ümit SARI, Yrd. Doç. Dr. Onur AKYOL.

 

BAŞVURU İÇİN

- Doldurulmuş ve ıslak imzalı başvuru formu,

- Yapıtla ilgili en az 3 adet set fotoğrafı ve yönetmenin fotoğrafı,

- Eserin 3 adet DVD kopyası

kapalı zarf içinde 24 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar “Vergi Müfettişleri Vakfı Cihan Sok. No: 18/5 Sıhhiye/ANKARA” adresine posta ile gönderilmelidir.

 

Ödül töreni için ayrıca tarih, yer ve saat bildirilecektir.

 

ÖDÜLLER

Birinciye:          10.000 TL

İkinciye :           6.000 TL

Üçüncüye:        3.500 TL

Mansiyon:        1.000 TL

Mansiyon:        1.000 TL

Mansiyon:        1.000 TL                                       

 

 

Yarışma Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin:

Tel         : 0 312 2298970

Faks      : 0 312 2298971

E-posta : bilgi@vmv.org.tr

Web      : www.vmv.org.tr