Duyurular 23.02.2018


 

VDK GRUP BAŞKANLIKLARI AZALTILMALIDIR

 

10.07.2011 tarih ve 27990 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığı’nda mevcut dört vergi denetim birimi olan vergi denetmenleri, maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörleri “Vergi Müfettişi” unvanıyla Vergi Denetim Kurulu çatısı altında birleştirilmiştir. Bu yapılandırma, imtiyazlı grubun oluşturduğu bürokratik oligarşiyi  kırmak  için önemli bir adım olmuştur. Bir amacı da, vergi denetiminde bürokrasinin azaltılması ile, organizasyon ve koordinasyonun sağlıklı yapılmasının sağlanmasıdır.

Bu amaçla, ilk etapta kurulan A grup başkanlıklarının sayısının azaltılması yönünde bir çalışma başlatılmış ise de, son yıllarda tam tersi grup başkanlığı sayısı artırılmıştır. Bürokrasiyi artıran ve vergi denetiminin performansını engelleyen bu sistemden vazgeçilmelidir.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı; 3 adet Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, 2 adet Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı, 2 adet Örtülü sermaye-Transfer Fiyatlandırması-Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı, 37 adet Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı ile ülkemizin her yerinde etkin vergi denetimine başlamıştır. Ayrıca, Ankara Eğitim Grup Başkanlığı bulunmaktadır.

Her bir grup başkanlığı yeni bürokrasi demektir. 45 grup başkanlığı, başkan, başkan yardımcıları, komisyonlar, servislerde görevli memurlar ile birlikte düşünüldüğünde ciddi bir bürokrasi oluşturmaktadır. Bu durum, işlerin hızlı yürümesini değil, tam tersi ağır gitmesine sebep olmakta olup, iş akış sürecine ilişkin getirilen prosedür ve yeni uygulamalar birlikte performansı olumsuz etkilemektedir. Önemli olan hızlı ve kaliteli kamu hizmeti vermektir. VDK, makam üretme yeri değildir. 45 grup başkanlığı demek, en basitinden 45 makam arabası ve şoför demektir. Maliye Bakanlığı bu konuda en hassas olması gereken bir kurumdur, özellikle de denetim birimi.  Vergi müfettişlerini oturtacak yer yok, o zaman bina kiralayalım, kiraladığımız yere de   grup başkanlığı yapalım, özellikle de A grup başkanlığı!!!

Örneğin; Ankara’da 3 adet A grup başkanlığı, 1 adet B grup başkanlığı, 1 adet C grup başkanlığı, 1 adet Ç grup başkanlığı olmak üzere, toplam 6 grup başkanlığı bulunmaktadır. Bunlardan 2 adet A grup başkanlığı (Başkent ve Kocatepe) aynı binada olup; biri A blokta diğeri B bloktadır. Sizce buna gerek var mıdır ?

Grup başkanlıklarının iş yüklerini de bakmak gerekir. Bazı grup başkanlıklarında yapmak için iş aranırken, bazı grup başkanlıklarında aşırı yoğunluk yaşanmaktadır. Oturtacak yer yok diye, buralara vergi müfettişi göndermenin bir anlamı yoktur. Birbirine çok yakın illerde bulunan, bu tür grup başkanlıklarının kapatılması gerekmektedir. Örneğin; Ankara’ya yakın olan Eskişehir (A) grup başkanlığının , İzmir’ e yakın olan Manisa (A) grup başkanlığının, İstanbul’ a yakın olan Tekirdağ ve Edirne (A) grup başkanlıların ve benzeri bir çok yerin kapatılması gerekmektedir.

Sonuç olarak; Vergi Müfettişleri, denetimden beklenen verimlilik ve gereklilikler dikkate alınarak, ülkemizin gerekli görülen yerlerinde belirlenecek sayıda tek tip grup başkanlıklarında çalıştırılmalıdır. Kurulacak olan grup başkanlıklarında, tüm uzmanlık alanları (A, B, C,Ç) bulunmalıdır.

 

“Vergi Müfettişi, Kuruluna ve Kimliğine Sahip Çık.”

 

VERGİ MÜFETTİŞLERİ VAKFI

NOT: Konularla ilgili görüş ve önerilerinizi gönderebilirsiniz.

bilgi@vmv.org.tr