Duyurular 20.03.2018


DUYURU

 

IFAC (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu) onaylı CIPFA (Chartered Institute of Public Finance and Accountancy & Kamu Finansmanı ve Muhasebeciliği Enstitüsü İç Denetim Sertifikasyon Programı için kayıtlar başlamıştır. SAYIŞTAY’ a yönelik program  başlayacağından, yoğunluk nedeniyle kontenjanlar dolmadan başvuruların aşağıda yer alan formun doldurularak,  iletişim bilgisine bilgi@vmv.org.tr gönderilmesi önemle rica olunur. Eğitimin yapılacağı yer ve zaman daha sonra ilan edilecektir.

NOT: Kamu İç Denetçilik sınavlarından muafiyet için, Maliye Bakanlığının olumlu görüşü yakında beklenmektedir.  Ön rezervasyon için başvuru formunu iletişim bilgisine göndermeniz yeterlidir. Diğer yandan, konuya ilişkin Maliye Bakanlığının görüşü açıklanmadan ve eğitimler başlamadan ücret ödemesi yapılmayacaktır.

Eğitim Ücreti

.Eğitim + Eğitim Materyalleri + Sınav  = 2.600,00 TL + KDV

.IFAC Onaylı CIPFA İç Denetçi Yetki Belgesi   = 500,00  TL + KDV

.CIPFA Sertifikasyonu İngiltere' de 2.850 Sterlin (Yaklaşık 14.563,00 TL.'dir.

NOT: Katılımcılar, Eğitim ve Sertifika Ücretini 6 (Altı) Taksitte Ödeyebilirler.

Başvuru

Aşağıda yer alan başvuru formunun doldurularak,  iletişim bilgisine bilgi@vmv.org.tr gönderilmesi önemle rica olunur.

-Başvuru Formunu İndirmek için Tıklayınız,

 

Eğitim İçeriği ve Süresi

Örgün ve Uzaktan Eğitim tekniklerinin beraber uygulanacağı modern bir eğitim olarak toplam 58 saat İç denetçilik eğitimi verilecektir. 

Örgün Eğitim 30 Saat

-Kurumsal Yönetim ve Etik Kavramsal Uygulama

-Risk Temelli İç Denetim Sözleşmesi Planlama ve Yürütme

-Riskin Tanınması, Değerlendirmesi ve Riske Karşılık Verme

-İç Denetimde Kanıt Toplama Kavramsal Uygulama

-İç Denetim Raporunun Yazılması Kavramsal Uygulama

-İç Denetim Kavramsal Uygulama

-İç Kontrol Sistemi ve Etkinliği (COSO Temelli Kavramsal Uygulama)

Uzaktan Eğitim 28 Saat

-Devlet Finansal Raporlama (Muhasebe) Standartları

-Kamu Mali Yönetimi

Eğitim Materyalleri

Yaklaşık 1000 sayfa eğitim kitabı ve çözümlü soru bankası

Eğitime Kimler Katılabilir?

-YMM ve SMMM' ler ile stajyerleri

-Akademisyenler, Bağımsız Denetçiler ile Stajyerleri

-Tüm Kamu Kurumlarında Çalışan, Vergi Müfettişleri, Müfettiş, İç Denetçiler ile Muhasebe, Finans, İç Denetim Departmanında çalışan Kamu personelleri

-Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Üyeleri ile İşletmelerinin Muhasebe, Finans ve İç Denetim bölümlerinde çalışanları.

Sertifika Kapsamı ve Avantajları

-İç Denetim Yetki Belgesi ile resmi listelerde yer alarak, Türkiye, İngiltere ve Avrupa Birliğinde geçerli olan tüm sektörlerde iç denetim yapma yetkisine sahip olacaksınız.

-Kamuda İç Denetim Birimlerinde görev alabileceksiniz.

-KGK Bağımsız Denetçileri için sürekli eğitim tebliğinde belirtilen kredi doldurma kapsamında geçerli bir eğitimdir.

-Akredite edilmiş iç denetçi statüsünde ilgili resmi listelerde yer alarak Türkiye ve İngiltere'de geçerli olan tüm sektörlerde denetim yapma imkanı sağlamaktadır.

- Bu yeterliliği almaya hak kazanan iç denetçilerin aynı zamanda Chartered Public Finance Accountant (CPFA) ve Chartered Accountant (CA) ile İskoçya Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ICAS) üyeliğinden yararlanma imkanı da olmaktadır.

- Özel sektör kuruluşlarında (Bankalar ile Finans kurumları dahil) iç denetçi olabileceksiniz.

- Kurumsal firmalarda en önemli ihtiyaç olan ve bağımsız denetçilerde iç kontrol riski kapsamında değerlendirilen iç denetim birimi, iç kontrol sistemi kurma becerisine sahip bir uzman olacaksınız.

Neden İç Denetim?

İç denetim denetlenen kuruma değer katmak amacıyla faaliyetlerin, süreçlerin bir uzman tarafından gözden geçirilmesidir. İç denetimin amacı kurumun hatasını bulmak, mali tablosunu doğrulamaktan çok öncelikle kuruma sürdürülebilir bir biçimde değer katabilmektedir. Sorumluluk ve hesap verebilme, işletmedeki hata ve hilelerin açığa çıkarılmasının yanında, bu sorunlarla yeniden karşılaşılmaması için yöneticilere danışmanlık hizmeti sunulması gibi iç denetimin özellikli bir önemi bulunmaktadır. Şirketler büyüdükçe, mali işlem hacimleri de artmakta, çeşitli alt şirketler, şubeler, farklı üretim yerleri, satış ve dağıtım kanalları söz konusu olmaktadır. Şirketleri tek bir merkezden şirketleri yönetmek zor hale gelmektedir. İşte belirli bir büyüklüğü aşan işletmeler bünyelerinde veya dışarıdan hizmet satın alma yoluyla iç denetim birimleri oluşturmaktadırlar. Bu noktada ise tecrübeli iç denetçi bulma sıkıntısı şirketlerin önüne bir engel olarak çıkmaktadır.

İç Denetimde Mevcut Sertifikasyon Sistemi?

İç denetimdeki mevcut sertifikasyon sistemi çok yetersiz ve sanki iç denetçi olmayı engeller bir mahiyette kurgulanmıştır. İç denetçi olmak isteyenlerin, karşılaşacağı ilk engel, bu konuda alabileceği eğitimleri verecek kuruluşların yok denecek kadar azlığıdır. İkinci engel ise iç denetçilik sınavlarına ait materyalleri bulma ve bu materyallerin ücretinin yüksek olma noktasında olacaktır. Üçüncü engel ise sınav ücretlerinin dolar üzerinden belirlenmesi noktasındadır. Yukarıda belirtilen engeller dikkate alındığında yılda 250-300 kişi ancak iç denetçi olabilmektedir. 80 milyonluk büyük bir ülkede bu sayının çok yetersiz olduğu ortadadır.

CIPFA Kimdir? Neden CIPFA İç Denetim Eğitimi?

 En genel ifade ile CIPFA, gelişmekte olan ülkelerde ve geçiş ekonomisinde olan ülkelerde kamu sektöründe iç denetim konusunda bir sertifika ve diploma sunan bir kuruluştur.

CIPFA dünya çapında tüm diploma programlarını tamamlayan 14.000 sertifikasyon sayısına sahiptir. 15 Avrupa Birliği ülkesi ile ortaklaşa olarak kamu iç denetçilerine yönelik eğitimler ve seminerler vermektedir. CIPFA, iç denetim alanındaki uluslararası sertifikasyonlara benzer şekilde bir kapsama sahip olmak ile beraber, kamu finansmanı ve kamu kaynaklarının etkinliği noktasında kamu iç denetim birimlerine düşen sorumluluğun eksiksiz bir şekilde karşılanmasına yardımcı olmaktadır. CIPFA sertifikasına sahip olan her meslek mensubu yalnızca kamu sektöründeki denetim süreçlerine hakim olmakla kalmayacak aynı zamanda kamu ile iş yapsın yapmasın özel sektördeki hemen her sürecin de işleyiş ve denetim sürecine hakim olacaktır.

VMV