Duyurular 05.07.2020


TARİH: 10.07.2011, BÜYÜK REFORM

 

Büyük reform,  10.07.2011 tarih ve 27990 No'lu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşmiştir. Maliye Bakanlığı'nda mevcut dört vergi denetim birimi olan vergi denetmenleri, maliye müfettişleri, hesap uzmanları ve gelirler kontrolörleri "Vergi Müfettişi" unvanıyla Vergi Denetim Kurulu çatısı altında birleştirilmiştir.

Bu reformun en önemli özelliği; Maliye Bakanlığı'nda kangren haline gelmiş, reformları  engelleyen, birkaç imtiyazlı grubun oluşturduğu bürokratik oligarşiyi büyük ölçüde kırmasıdır. Reformla birlikte, vergi denetiminin organizasyonu, koordinasyonu ve bilgi paylaşımı yeniden şekillenmiştir.  Vergi Denetim Kurulu (VDK) çatısı altında görev yapan vergi müfettişleri, reformun ilk yıllarında başarılı performans sergileyerek, Cumhuriyet tarihi rekorlarını kırmışlardır. Bununla birlikte; kökleşmiş bürokratik oligarşinin, 'siyah beyaz' ayrımı yerine bu kez grup başkanlıklarını amacı dışında kullanarak 'koyu yeşil açık yeşil' şeklinde ayrımcılığı sürdürmeye çalışması ve tek kimliği ayrıştırma çabaları vergi denetiminde sıkıntı yaratmıştır.

Reformun amacına ulaşması için; sistemde aksayan yönlerin düzeltilmesi, sorun yaratan alanların ortadan kaldırılması, yakalanan başarının kalıcılığının sağlanması için; cesaretle yapılması gerekenler ve iyileştirilmesi gereken alanlara web sayfamızda yayınlanan çok sayıda yazımızda yer verilmiştir. Gelinen noktada çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Bununla birlikte görüşümüz henüz reformun tamamlanmış olmadığıdır. Bunun yapılması için de bir engel bulunmamaktadır...

(1) HUKUKSUZLUK VE AYIP DÜZELTİLMELİDİR (VERGİ BAŞMÜFETTİŞLİĞİ)

Reform 9. Yılını tamamlarken, hala bazı haksızlıkların sürdürüldüğü görülmektedir. 1999 dönemi öncesi vergi müfettişleri, ayrıma tabi tutularak hak ettikleri başmüfettişlik kadrosu ellerinden alınmıştır. Doğal olarak, böyle bir hukuksuz davranış tepki çekmiştir. Bir başka açıdan, VDK öncesi yaşanan benzeri olayların, VDK sonrası kurum içinde sürdürülmesidir.

Haksızlık bariz olup, yargı kararları da olayı gayet net bir şekilde ortaya koymaktadır. Daha da ötesi hukuksuzluk bir yana, ayıptır. Yıllarca verilmiş emeklere saygısızlıktır. Kaldı ki; VDK 'nın esas sahibi yıllarını, emeğini vermiş bu insanlardır. Vergi denetimine ilişkin o kadar sorun var iken, VDK  gibi güzide bir kurum için bu durum kabul edilemez. VDK' nın başındaki eski yöneticiler bir yana da, şimdiki yöneticilere hiç ama hiç yakışmaz...

(2) HUKUKSUZLUK VE AYIP DÜZELTİLMELİDİR (FARKLI EMEKLİLİK)

İki ayrı emekli vergi müfettişi olamaz. 10.07.2011 tarihinden önce emekli olan vergi müfettişleri (Vergi Denetmeni/Vergi Kontrol Memuru kökenli), yaklaşık 10 yıldan beri yürüttükleri yargı süreci sonunda yüksek tutarlarda maddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmışlardır. (Öte yandan, 10.07.2011 tarihinden sonra emekli olan kimi vergi müfettişlerinde de ek gösterge sorunu mevcuttur.) Dolayısıyla; vergi müfettişlerinin aralarında olan emekli maaşı farklılığının giderilmesi gerekmektedir. Bu durum hukuka ve vicdana uygun değildir. Bir an önce düzeltilmesi gerekmektedir. Sorun; Cumhurbaşkanlığı Makamı ile Hazine ve Maliye Bakanına iletilmiştir. VDK  gibi güzide bir kuruma bu yakışmaz.

NİCE YILLARA...

VERGİ MÜFETTİŞLERİ VAKFI