Duyurular 26.06.2020


 

 

 

"ÜSTAT"

 

Bir kurumun en önemli yapı taşı kurum kültürüdür. Kurum kültürü yalnızca yazılı kurallardan oluşmaz. Kurum kültürü; yazılı kuralların yanı sıra dünü, bugünü ve geleceği kapsayan tüm davranışları kapsayan, kurum içi dinamikleri belirleyen bir yapıdır.

Kurum kültürünün bulunmadığı bir yerde karışıklık ve düzensizlik beklenmelidir. Ortaya çıkabilecek uyumsuzluklar ise kurumun yönetimini güçleştirebilecektir. Bu durum, kurumun hedeflere ulaşmasını engelleyebilecektir. Kurum kültürünün oluşması; geçmişin bilinmesi, yazılı olmayan davranış kalıplarının bir sonraki jenerasyona aktarılması ve kurumda bulunanların aktif katılımlarına bağlıdır.

Üstat ilim ve sanatta üstün, bilgili ve tecrübeli olan kimseye denir. Bilgi, tecrübe ve kendine has inceliğe sahip mesleklerde kendisinden önceki kıdemlilere senli benli hitap yerine 'Üstat' kelimesi kullanılır. Bu mesleklerin başında da denetim birimleri gelir. Bu hitap tarzı, aynı zamanda kendisini yetiştirenlere, bilgi ve tecrübelerini aktaranlara, mesleğin inceliklerini öğretenlere, aidiyet duygusunu aşılayanlara karşı bir saygı ifadesidir. Kurum kültürünün yerleştiği mesleklerde 'üstatlık' sadece çalışırken değil, meslekten ayrıldığında da devam eder. Bu yönüyle geçmiş ve gelecek arasında köprü vazifesi görür.

Dolayısıyla; meslekten ayrılanların kurum kültürünü koruma ve kollama mecburiyeti kadar, mesleği fiilen icra edenlerin de bir o kadar ayrılmış olanlara kurum kültürüne yakışır davranış ve hitaplarda bulunma mecburiyetleri vazgeçilmezdir. Aksi söylem veya davranış yönlendirmeleri, sağlam bir kurum kültürü oluşturmayacağı gibi, tam tersine var olanı dejenere (yozlaştırma) olmasına yol açabilecektir. Bu hususta; VDK yönetiminin, idarecilerin, eğitim işleriyle görevli olanların ve refakatine yardımcı verilenlerin son derece hassas olmaları gerekmektedir.

'Son söz'

Eğitimlerin esas amacı; meslek mensuplarının bilgi, nitelik ve nicelik yönünden üst düzeye çıkarılmasının yanı sıra; yasaların verdiği yetkileri herhangi bir kişi, grup, kurum baskısına boyun eğmeksizin; din, dil, ırk, mezhep, inanç, siyasi görüş farkı gözetmeksizin başta anayasa olmak üzere, yasalar çerçevesinde Türk Milleti adına kullanacak şekilde yetiştirilmeleri olmalıdır. Bunun yanında, mesleğin mütemmim cüzü olan görgü, nezaket, tevazu, saygı, aidiyet, kurum kültürüne sahiplik hususlarında taviz söz konusu bile olamaz.

Vergi Müfettişleri Vakfı