Duyurular 04.03.2019


VDK’ DA ÖNEMLİ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

 

Takip edenlerin bildiği üzere, daha önceki yazılarımızda; bakanlık bürokrasisi ve Vergi Denetim Kurulunda tam manasıyla eski zihniyet ve kast sisteminin yok edilemediği, bürokraside gerekli değişikliklerin yapılmadığı, ilk fırsatta eski sisteme veya benzeri bir yapıya dönüş için fırsat kollayan önemli sayıda kişinin önemli görevlerde bulunduğu belirtilmiş olup; reformun özüne ve yapmak istediği değişikliğe aykırı uygulamalar ile vergi müfettişi kimliğinin bölünmek, farklılaştırılmak, ayrıştırılmak istendiği ısrarla ifade edilmiştir. Bu nedenle, 646 Sayılı KHK ile getirilen düzeni istemeyen, önemini anlamayan, uygulamada isteksiz olan, sistemin oturmasını engelleyen, reforma adapte olamayan, gelişmesini sağlayacak yeni öneriler getiremeyen, vizyonu olmayan, ileriyi göremeyen, sistemin içinde ağır kalan bürokrasi için gerekli tedbirlerin alınması birçok kez tarafımızdan istenmiştir. Bu itibarla, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına yapılan atamayı çok önemli adım olarak görüyoruz. Atanan meslektaşımızın reformun özüne uygun ve yakışır bir yönetim anlayışı sergileyeceğine inanmaktayız. VDK Başkanlığına atanan Vergi Müfettişi Suat SARIGÜL’ e yeni görevinde başarılar dileriz.

 

VERGİ MÜFETTİŞLERİ VAKFI