Duyurular 25.01.2019


 

REFORMA İLİŞKİN HATALI DÜŞÜNCELER

 

En son yazımızda, vergi reformunun neden şart olduğu; bu çerçevede, Vergi Denetim Kurulu’nda yapılması gerekenlerin neler olması gerektiği hususlarına yer vermiştik.  Bu yazımızda, VDK’ da yapılmaması gerekenleri ele alınmaktadır.

1-Ayrı Bir Teftiş Kurulu Oluşturmak Büyük Hata Olur.

Maliye Bakanlığı, uzun yıllar belli gruplar elinde kast sistemiyle idare edilmiştir. Hatta, Maliye Bakanlığı yetmemiş, diğer kamu kurumlarına uzanmıştır. Nihayet,10.07.2011 tarih ve 27990 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu yapı, büyük ölçüde bertaraf edilmiştir. Tek çatı altında, vergi denetim birimleri birleştirilmiş, Vergi Denetim Kurulu oluşturulmuştur. Bu reform, amacına uygun şekilde devam ettirilmesi için, aksayan yönler düzeltileceğine, yeni bir  teftiş kurulu oluşturulması eskiye dönüş için ciddi bir adım olacaktır. Öte yandan; oluşturulacak teftiş biriminin “vergi incelemesi yetkisi olmayacak” şeklinde bir söylemin, ileride yaşanacaklar karşısında hiçbir anlamı olmayacaktır. Bakanlık tarihinde benzer oluşumların, sonradan nelere yol açtığı bilinmektedir. Bir kez daha tekrar etmekte fayda vardır ki, böyle bir yapılandırma, maliye bakanlığı tarihinde yapılan en büyük reforma son vermek demektir. Gerçekleşmesi halinde, uzun yıllar sürecek sıkıntılara hazırlıklı olunmalıdır. Vakıf olarak, böyle bir yapılandırmanın doğru olmadığına inanıyoruz ve karşısındayız.

2-Vergi Denetim Kurulu’nun, Gelir İdaresi Başkanlığı’na Bağlanması  Düşüncesi Var İse, Doğru Bir Düşünce Değildir.

Şöyle ki; bir başka yazımızda belirttiğimiz üzere; Gelir İdaresi Başkanlığı, baştan sona reforma tabi tutulmalıdır. Özellikle, vergi daireleri ele alınmalı, personelin sorunları çözülmeli ve teşkilat yapısı yeniden yapılandırılmalıdır. Ancak, VDK bu yapının içine sokulursa, vergi denetiminde başarılı olmayı bırakınız, tam tersi büyük hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalınacaktır. VDK altında vergi müfettişleri, ülkemizin her yerinde vergi denetimini gerçekleştirmektedir. Vergi denetiminin ayrı bir yapının içinde olması; organizasyon ve planlamanın tek elden yapılmasını ve vergi incelemelerinin hızlı bir şekilde sürdürülmesini  sağlamaktadır. Aksi bir oluşum, vergi denetiminin katı bürokrasi içinde kalmasına, ağırlaşmasına yol açacaktır. Ayrıca, vergi müfettişleri üzerinde olumsuz etkilerinin olması beklenmelidir. Güçlü ve dinamik bir yapıya sahip VDK’ yı bir şekilde yok etmek, vergi denetimini güçlendirmeyecek, bilakis gücünü azaltacaktır. VDK, kendi planlamaları haricinde, GİB’ den gelen talepleri de en iyi şekilde yerine getirmektedir. Peki; VDK için yapılacaklar var mı? Elbette var. Bunlar, reformun özüne uygun şekilde revizyon yapmaktır. Nelerin yapılması gerektiği de, bir önceki yazımızda belirtilmiştir. Sonuç olarak; şayet, böyle bir düzenleme düşüncesi var ise, vaz geçilmelidir. Böylece, büyük bir hatanın önüne geçilmiş olacaktır.

 

VERGİ MÜFETTİŞLERİ VAKFI